Home » Program MPA

Program MPA

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (MPA)

Absolventi programu MPA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MPA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MPA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu MPA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

oddělovač

Master of Public Administration (MPA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MPA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy.

 

Akreditace a realizace studijního programu Master of Public Administration vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Studijní obory programu MPA

Detaily studia programu MPA

DISTANČNÍ STUDIUM V ONLINE FORMĚ

Studium programu MPA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.


DISTANČNÍ STUDIUM V ONLINE FORMĚ, PREZENČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V PRAZE

Identická forma studia s výše uvedenou s tím rozdílem, že zájemci o studium našeho MPA programu absolvují jednodenní soustředění v délce 8 h. Během tohoto soustředění, které bude rozděleno do 4 dvouhodinových bloků, se zájemci o studium setkání s lektory v rámci tematických workshopů.

CENA STUDIA

Cena studia programu MPA v distanční – online formě je 39 000,- Kč, bez DPH.

Cena studia programu MPA v distanční – online formě s prezenčním soustředění v Praze je 49 000,- Kč, bez DPH.

Nejsme plátci DPH.


Vlastní studium MPA programu se řídí „Metodickým pokynem pro studium programu MPA v distanční formě“. Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

DOKUMENT KE STAŽENÍ
METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM

(PDF; 770 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU MPA

ON-LINE formulář

Prihlaska_MPA