Program MBA

Olomoucká pobočka Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, vám nabízí akreditovaný postgraduální vzdělávací program Master of Business Administration, který je zakončený obhajobou disertační práce a přiznáním titulu MBA.

Cílem MBA programu je rozšíření a rozvoj znalostí a dovedností potřebných k výkonu manažerských funkcí ve firemním odvětví. MBA studium je směřováno především na vzdělávání v oblastech firemního managementu, firemních financí, lidských zdrojů, obchodního práva a rovněž projektového managementu. Absolventi MBA programu se během studia naučí a zdokonalí manažerské dovednosti, redukovat slabé a posilovat své silné stránky, řešit svoji pracovní činnost efektivněji.

Studijní obory programu Master of Business Administration

MBA – Management a ekonomika

MBA – Kulturní a Arts management

MBA – Management ve zdravotnictví

MBA – Management ve vzdělávání a správě

MBA – Public Relations a Marketing

MBA – Sportovní management

MBA – Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

MBA – Management a řízení ve zdravotnictví

MBA – Management ve farmacii a lékárenství

Absolventi programu MBA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MBA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MBA za jménem.

Master of Business Administration (MBA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice.

Formy studia

V rámci našeho programu MBA Vám nabízíme možnosti dvou forem studia a to v prezenční formě studia (prezenční soustředění 1x měsíčně po dobu dvou semestrů) a online formě studia, kdy v rámci našeho interaktivního studentského prostředí absolvujete 10 odborných modulů.

  • Prezenční forma studia

Studium proběhne formou šesti celodenních sobotních/víkendových seminářů v pobočce Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Olomouc, kde studující obdrží ke každému semináři a vzdělávacímu modulu potřebné studijní materiály. Tyto dva semestry jsou členěny do deseti vzdělávacích modulů. Celé studium MBA programu je zakončeno obhajobou disertační práce na konci dvousemestrálního studia.

  • Online forma studia

V rámci našeho interaktivního studijního prostředí Vás v průběhu jednoho semestru provedeme deseti odbornými moduly MBA studia. Pro studium těchto modulů získáte tematicky orientované studijní materiály, kdy na základě volby individuálního studia absolvujete jak vzdělávací, tak testovací části programu.

Celé online studium je zakončeno prezenčním setkáním, během kterého obdržíte certifikát MBA.

Tematické studijní moduly programu MBA

  • Manažerské kompetence a leadership
  • Strategický management
  • Manažerská ekonomika
  • Marketing management
  • Projektový management
  • Metodologie disertační práce

Podmínkou dokončení studia je absolvování vybraných odborných tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Ke zpracování disertační práce doporučujeme spolupráci s naším konzultantem.

Vlastní studium MBA programu se řídí „Metodickým pokynem pro studium programu MBA v distanční formě“. Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení zde: Metodický pokyn studia MBA

PŘIHLÁŠKA, TERMÍNY VÝUKY, ŠKOLNÉ

MEDAILONKY VYUČUJÍCÍCH

Pokud Vás studium zaujalo, kontaktujte nás, rádi Vám zašleme bližší informace o postgraduálním vzdělávacím programu MBA.


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika