Home » Program MBA

Program MBA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Institut vyššího vzdělávání – Olomouc Vám nabízí ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni akreditovaný postgraduální vzdělávací program Master of Business Administration, který je zakončený obhajobou disertační práce a přiznáním titulu MBA.

Cílem MBA programu je rozšíření a rozvoj znalostí a dovedností potřebných k výkonu manažerských funkcí ve firemním odvětví. MBA studium je směřováno především na vzdělávání v oblastech firemního managementu, firemních financí, lidských zdrojů, obchodního práva a rovněž projektového managementu. Absolventi MBA programu se během studia naučí a zdokonalí manažerské dovednosti, redukovat slabé a posilovat své silné stránky, řešit svoji pracovní činnost efektivněji.

Studijní obory 

Management a ekonomika

Sportovní, Kulturní a Arts management

Management ve správě a oceňování nemovitostí

Management ve vzdělávání a správě

Digitální ekonomika, Marketing a E-commerce

Projektový management a udržitelný rozvoj území

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Management a řízení ve zdravotnictví

Management ve farmacii a lékárenství

Absolventi programu MBA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MBA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MBA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu MBA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Master of Business Administration (MBA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MBA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program MBA Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

TEMATICKÉ STUDIJNÍ MODULY

programu MBA

  • MANAŽERSKÉ KOMPETENCE A LEADERSHIP
  • STRATEGICKÝ MANAGEMENT
  • MANAŽERSKÁ EKONOMIKA
  • MARKETING MANAGEMENT
  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
  • METODOLOGIE DISERTAČNÍ PRÁCE

Tematické studijní moduly programu MBA student absolvuje v distanční (online) formě. Tempo studia si volí student individuálně, kdy po dokončení přijímacího procesu získá přístup do online studijní sekce.

DETAILY

studia programu MBA

Studium programu MBA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia je 39 000,- Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium MBA programu se řídí „Metodickým pokynem pro studium programu MBA v distanční formě“. Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

>DOKUMENT KE STAŽENÍ
METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM
(PDF; 780 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

PROGRAMU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Ke studiu programu MBA je možno se přihlašovat průběžně. Studijní skupiny pro distanční (online) formu studia zahajujeme každý měsíc.

Prihlaska_MBA_distanční (online)_forma_studia

Vyplněnou přihlášku ke studiu pošlete na e-mail: studium@fves-olomouc.cz.

MEDAILONKY VYUČUJÍCÍCH

KONTAKT

Pokud Vás studium zaujalo, kontaktujte nás, rádi Vám zašleme bližší informace o postgraduálním vzdělávacím programu MBA.

Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor
marketa.duskova@fves-olomouc.cz
+420 605 106 401