Přihláška, termíny výuky, školné

Přihlášky ke studiu programu MBA

Přihlášky ke studiu programu MBA v distanční (online) formě přijímáme v průběhu celého roku.

Prihlaska_MBA_prezencni_forma_studia

Prihlaska_MBA_distanční (online)_forma_studia

Vyplněnou přihlášku ke studiu pošlete na e-mail: studium@fves-olomouc.cz.

Termíny výuky

  • Prezenční studium proběhne formou dvanácti celodenních sobotních nebo šesti celodenních víkendových seminářů v učebně pobočky Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Olomouc, U Stadionu 8, Olomouc, 779 00. Termíny výuky pro první semestr programu MBA v prezenční formě – vybrané soboty/víkendy vždy od 9:00 hod. do 17:00 hod.
  • Distanční (online) studium probíhá prostřednictvím interaktivního prostředí s konzultacemi s vyučujícím.

Celé studium MBA programu je zakončeno obhajobou disertační práce na konci dvou-semestrálního studia.

Školné

  • Prezenční forma studia MBA programu: 77,000,- Kč bez DPH (možnost splátek).
    V případě platby školného souhrnnou fakturou činí školné 69.000 Kč bez DPH.
  • Online forma studia MBA programu: 39,000,- Kč bez DPH.

S každým účastníkem studia je uzavřena samostatná smlouva, přičemž platba za studium probíhá formou doručené faktury po jednotlivých semestrech či souhrnnou fakturou za celé studium.

Bližší informace:

Mgr. Markéta Dušková
studijní oddělení FVES – Olomouc
marketa.duskova@fves-olomouc.cz
+420 605 106 401


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika