Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni vznikla roku 2003, z podnětu konsorcia akademiků z univerzitního prostředí a praktiků z firemní sféry, kteří chtěli založit novou vysokou školu, využívající moderní principy výuky a řízení. Vznikla tak Vysoká škola Jagiellońské, profesně orientovaná vysoká škola umožňující atraktivní a prakticky uplatnitelné vzdělávání.

Díky kvalitním studijním programům se silným personálním zabezpečením získala Vysoká škola Jagiellońská akreditaci polského Ministerstva školství a vědy k jejich realizaci. Škola má v nabídce studií i bakalářské a magisterské studijní obory. Dnes působí na Vysoké školy Jagiellońské v Toruni více než 40 akademických pracovníků s akademickými tituly profesor, docent či Ph.D. a řada dalších odborníků z praxe.

Vysoká škola Jagiellońská disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak mají  vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce.

Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou na jeden tisíc studentů a počet absolventů školy již dosáhl bezmála deseti tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Škola dlouhodobě nabízí možnost studia MBA programů.

      

V roce 2016 pak Vysoká škola Jagiellońská splnila náročné požadavky vlády Čínské lidové republiky a získala statut Konfuciova institutu. Studia, která nabízí Konfuciův institut, jsou orientována na poznání čínské kultury, rozvoj mezinárodních vztahů a studium čínského jazyka.

      

Vysoká škola Jagiellońská je partnerem evropského mobilitního programu Erasmus+, kdy jak studenti vysoké školy, tak její akademičtí pracovníci mohou absolvovat krátkodobé i dlouhodobé stáže na řadě partnerských univerzit v evropských zemích a dalších kooperujících státech.

Adresa:

Kolegium Jagiellońskie
Jagiellonian College in Toruń
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23
87-100 Toruń
Polská republika
http://kjt.edu.pl


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika