Pobočka Fakulty v Olomouci

Fakulta VES Uherské Hradiště

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, splněním informačních povinností, jako pobočka evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti pomáhá vystudovat odborníkům a specialistům v řadě tematických oborů a disciplín. Fakulta nabízí programy a kurzy ať již v režimu celoživotního vzdělávání a učení, které jsou orientovány pro partnery v profesní praxi, či vícesemestrálních akreditovaných profesních programů. Ovšem nosnými studijními oblastmi jsou studijní programy v tématu „Správa“ a „Ekonomika a správa“, kdy jsou tyto studijní programy nabízeny jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia.

Nabídka studia je jak v prezenční, tak kombinované formě. Rovněž nabízíme studium v jazyce českém, či anglickém. V našich studijních programech nabízíme řadu tematických specializací, kdy klademe důraz na praktické uplatnění absolventa, s akcentem na rozvoj klíčových znalostí, dovedností a kompetencí, dle zvolené studijní specializace.

Fakulta VES  – pobočka Olomouc

Olomoucká pobočka je akreditovaným a deklarovaným pracovištěm Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, zahraniční Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Certifikace_akreditace_MBA

Olomoucká pobočka Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońké, Vám nabízí akreditovaný postgraduální vzdělávací program Master of Business Administration, který je zakončený obhajobou disertační práce a přiznáním titulu MBA.

Cílem MBA programu je rozšíření a rozvoj znalostí a dovedností potřebných k výkonu manažerských funkcí ve firemním odvětví. MBA studium je směřováno především na vzdělávání v oblastech firemního managementu, firemních financí, lidských zdrojů, obchodního práva a rovněž projektového managementu. Absolventi MBA programu se během studia naučí a zdokonalí manažerské dovednosti, redukovat slabé a posilovat své silné  stránky, řešit svoji pracovní činnost efektivněji.

Po úspěšném absolvování vzdělávacích modulů a obhajobě disertační práce získá absolvent MBA programu certifikát udělující titul MBA za jménem.

Pobočka FVES – Olomouc realizuje ve spolupráci s FVES v Uherském Hradišti akreditovaný kurz Oceňování nemovitostí MSMT-28694/2016-1/675 je určen pro současné i budoucí znalce, odhadce a asistenty soudních znalců, pracovníky státní správy, insolvenční správce, likvidátory, daňové poradce – bankovní úvěráře a revizory, realitní makléře a poradce, projektové ateliéry a další aktéry profesní sféry.

Adresa: 

Sídlo, učebna:
FVES – pobočka Olomouc
U Stadionu 8
779 00 Olomouc – Nová Ulice
Mapa

Studijní oddělení:
FVES – pobočka Olomouc
Sladkovského 40
779 00 Olomouc – Holice
Mapa

 

 


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika