Home » O nás » Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, splněním informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice.

VNITŘNÍ ČLENĚNÍ FAKULTY

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií se, z hlediska vnitřní organizace, člení na katedry a další pracoviště:

  • Katedra veřejné správy a územního rozvoje
  • Katedra ekonomie a statistiky
  • Katedra managementu a marketingu
  • Sekretariát děkana, proděkanů a tajemníka fakulty
  • Studijní oddělení

POSLÁNÍ A CÍLE FAKULTY

Posláním Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je vychovávat odborníky a specialisty v řadě tematických oborů a disciplín. Fakulta nabízí programy a kurzy ať již v režimu celoživotního vzdělávání a učení, které jsou orientovány pro partnery v profesní praxi, či vícesemestrálních akreditovaných profesních programů.

Ovšem nosnými studijními oblastmi jsou studijní programy v tématu „Správa“ a „Správa a ekonomika“, kdy jsou tyto studijní programy nabízeny jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Nabídka studia je jak v prezenční, tak kombinované formě.

Rovněž nabízíme studium v jazyce českém, či anglickém. V našich studijních programech nabízíme řadu tematických specializací, kdy klademe důraz na praktické uplatnění absolventa, s akcentem na rozvoj klíčových znalostí, dovedností a kompetencí, dle zvolené studijní specializace.

REGISTRACE U MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v registrech vysokých škol. Nahlédout do registru MŠMT můžete v registru vysokých škol, nebo přehledu vysokých škol v ČR.

http://www.fves.eu