Město Toruń

Polské historické město Toruń má téměř 250 tisíc obyvatel a patří k největším městům v Kujavsko-pomořanském vojvodství. Toruń je sídlem významných subjektů sektoru průmyslu i služeb. Historicky je Toruń centrem vzdělanosti, na jejím území působí řada vzdělávacích institucí poskytujících širokou studijní nabídku pro všechny věkové generace.

      

Minulost i současnost města je neodmyslitelně spojena s několika symboly. Prvním symbolem je řeka Visla, jejíž tok určuje velikost i dynamiku vývoje města. Druhým symbolem je Řád německých rytířů, pro které byla Toruń po staletí jejich centrem. I dnes je možné ve městě obdivovat jedinečné historické památky, z nichž dýchá historie rytířů kříže. Třetím symbolem je místní rodák Mikuláš Koperník, jehož jméno hrdě nese řada institucí sídlících ve městě. Spojením symbolů je utvářena jedinečná a atraktivita města, které je od roku 1997 zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.

      

Ve městě Toruni najdete i nesmazatelnou českou stopu. S Řádem německých rytířů úzce spolupracoval český král Přemysl Otakar II., který se, spolu s dalšími členy české vysoké šlechty, vydal v letech 1254-1255 na výpravu do Litvy. Tato výprava byla úspěšná a krátce po ní byl založen hrad, pojmenovaný na Přemyslovu počest Königsberg (Královec).

A v letech 1635-1657 žil v Toruni Pavel Stránský ze Záp, mistr Univerzity Karlovy a autor slavného spisu „Respublica Bohemiae (Český stát)“ a nepublikované obrany českého jazyka „Okřik“. Do Toruně se uchýlil v době pobělohorské a roku 1647 se stal profesorem a následně visitátorem Toruńského evangelického gymnázia. Je zde i pochován.

      

Oficiální webové stránky města Toruń:
http://www.torun.pl/en


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika