Program MBA

Olomoucká pobočka Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, vám nabízí akreditovaný postgraduální vzdělávací program Master of Business Administration, který je zakončený obhajobou disertační práce a přiznáním titulu MBA.

Cílem MBA programu je rozšíření a rozvoj znalostí a dovedností potřebných k výkonu manažerských funkcí ve firemním odvětví. MBA studium je směřováno především na vzdělávání v oblastech firemního managementu, firemních financí, lidských zdrojů, obchodního práva a rovněž projektového managementu. Absolventi MBA programu se během studia naučí a zdokonalí manažerské dovednosti, redukovat slabé a posilovat své silné stránky, řešit svoji pracovní činnost efektivněji.

Po úspěšném absolvování vzdělávacích modulů a obhajobě disertační práce získá absolvent MBA programu certifikát udělující titul MBA za jménem.

V rámci našeho programu MBA Vám nabízíme možnosti dvou forem studia a to v prezenční formě studia (prezenční soustředění 1x měsíčně po dobu dvou semestrů) a online formě studia, kdy v rámci našeho interaktivního studentského prostředí absolvujete 10 odborných modulů.

Termíny výuky a školné.

Pokud Vás studium zaujalo, kontaktujte nás, rádi Vám zašleme bližší informace o postgraduálním vzdělávacím programu MBA.


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika