Termíny výuky a školné

Studium programu MBA v prezenční formě výuky pro rok 2018 bude zahájeno 3.3.2018.

Uzávěrka přihlášek pro program MBA v prezenční formě výuky v roce 2018 je 16.2.2018.

Přihlášky ke studiu programu MBA v distanční formě (online) přijímáme v průběhu celého roku.

Přihlášky ke studiu MBA

Studium proběhne formou dvanácti celodenních sobotních nebo šesti celodenních víkendových seminářů v učebně pobočky Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Olomouc, U Stadionu 8, Olomouc, 779 00. Je však možné i online studium s konzultacemi (medailonky vyučujících).

Celé studium MBA programu je zakončeno obhajobou disertační práce na konci dvou-semestrálního studia.

Termíny výuky pro první semestr programu MBA v prezenční formě:

  • soboty: 3.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6., 9.6.2018 – vždy od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Školné:

  • prezenční forma studia MBA programu pro rok 2018: 69,000,- Kč bez DPH.
    V případě platby na splátky (měsíčních či čtvrtletních) činí školné 77.000 Kč bez DPH.
  • online forma studia MBA programu pro rok 2018: 1500 EUR (ekvivalent 39,000,- Kč bez DPH).

S každým účastníkem studia je uzavřena samostatná smlouva, přičemž platba za studium probíhá formou doručené faktury po jednotlivých semestrech, měsících, či souhrnnou fakturou za celé studium.

Absolventi programu MBA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MBA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MBA za jménem.

Master of Business Administration (MBA) je zahraniční vysokoškolský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice.

Podmínkou dokončení studia je absolvování vybraných odborných tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Ke zpracování disertační práce doporučujeme spolupráci s naším konzultantem.

Vlastní studium MBA programu se řídí „Metodickým pokynem pro studium programu MBA v distanční formě„. Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

Metodický pokyn studia MBA

Bližší informace:

Mgr. Markéta Dušková
studijní oddělení FVES – Olomouc
marketa.duskova@fves-olomouc.cz
+420 605 106 401


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika