Termíny výuky a školné

Studium MBA programu pro rok 2017/2018 bude zahájeno 7.10.2017 a bude probíhat v období měsíců říjen 2017 až červen 2018.

Uzávěrka přihlášek pro MBA program v roce 2017/2018 je 30.9.2017.

Prihlaska_MBA_prezencni_forma_studia

Prihlaska_MBA_online_forma_studia

Studium proběhne formou dvanácti celodenních sobotních nebo šesti celodenních víkendových seminářů v učebně pobočky Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Olomouc, U Stadionu 8, Olomouc, 779 00. Je však možné i online studium s konzultacemi (medailonky vyučujících).

Celé studium MBA programu je zakončeno obhajobou disertační práce na konci dvou-semestrálního studia.

Termíny výuky:

  • soboty: 7.10., 28.10., 25.11., 16.12.2017, 13.1., 3.2., 17.2., 3.3., 31.3., 21.4., 12.5., 2.6., 9.6.2018 – vždy od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Školné:

  • prezenční forma studia MBA programu pro rok 2017/2018: 69,000,- Kč bez DPH.
  • online forma studia MBA programu pro rok 2017/2018: 39,000,- Kč bez DPH.

S každým účastníkem studia je uzavřena samostatná smlouva, přičemž platba za studium probíhá formou doručené faktury po jednotlivých semestrech, měsících, či souhrnnou fakturou za celé studium.

Bližší informace:
Mgr. Markéta Dušková
studijní oddělení FVES – Olomouc
marketa.duskova@fves-olomouc.cz
+420 605 106 401


Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – pobočka Olomouc
U Stadionu 8 Olomouc 779 00 Česká Republika